Chị T.T.D., 37 tuổi (kinh dinh bất động sản tại Q.3, TP.HCM) san sẻ về liệu pháp mới cách làm sạch hậu môn để thải độc trong thân thể là detox (detoxification - thải độc) ruột già - hiểu đơn giản...