Sáng dậy ko có việc gì làm, ngồi rảnh làm cái thảo luận cùng anh em.
Anh em nào thắc mắc thêm gì cứ hỏi trực tiếp vào youtube comment hoặc diễn đàn mình sẽ trả lời.
Nếu cần hướng dẫn thêm mảng gì nữa mình sẽ làm phục vụ anh em.
Gametag của mình mới đổi lại thành GunnySpoon thay vì hoadn nhé