Phòng trường hợp chip jtag của em sắp hư, bác nào cho em xin ý kiến để nếu nó hư còn biết cách sửa