Tình hình là có cái game Assassin's Creed đang chơi ngon lành bổng 1 ngày vào chơi tự nhiên bị đứng. Cứ tưởng là hư Disk nhưng khi mình đăng nhập 1 tài khoảng khác vào máy thì chơi được.
Bác nào biết xóa cái data save game trên trang chủ của xbox hay trên máy chỉ giáo mình cái
Help!!!!!!!!!!