cho em hỏi minh` nên chọn locate của xbox live ở đâu và xbox 360 console màu trắng lt3 có thể thêm storage bằng thẻ nhớ hay gì khác được không