hôm bữa cài thử trên máy xong giật quá lại gỡ ra. [IMG]emoj/fb_frown.png[/IMG]