Mình mua xbox được 2 ngày rồi mà vẫn chưa đăng ký được xboxlive.máy mình zin không hack
Lúc nhấn vào joining xbox live thì nó load 1 lúc xong nó báo xbox live isn't support this locale
Xong e lên đăng ký trên trang xbox live =pc thì đăng ký xong hết r bật xbox lên download profile thì down được gần hết(còn 1 tí ti ở cuối mới tức@@) thì nó báo cannot download profile right now please try again later[IMG]emoj/fb_frown.png[/IMG](
Có bro nào giúp mình về vấn đề này với không tks nhiều