Mình là newbie moi bắt đầu chơi live, có ai đang chơi monpoly streets thì add game tag của mình là ekboom nhé...vì ko có nhìu thời gian nên chỉ online sau 8g tối thôi...