Hiện giờ em đang khá rắc rối với Start Ocen đây!Không biết chơi thế nào nữa!Thấy mấy anh trên này chơi hành động là nhiều chưa chắc đã chơi game nhập vai![IMG]emoj/fb-kiss.png[/IMG][IMG]emoj/fb-kiss.png[/IMG][IMG]emoj/fb-kiss.png[/IMG]