(GDVN) - Năm 2016 có 2 đối tượng thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong xét xác nhận tốt nghiệp THPT.

Theo dự thảo hướng dẫn thực hiện quy định thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp, năm 2016 có 2 đối tượng thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong xét xác nhận tốt nghiệp THPT.

========> Link về nguồn gia sư: gia sư môn toán
[center !important]Đối tượng thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi quốc gia 2016 (Ảnh: vnexpress.net)[/center !important]


Theo đó, thí sinh cần cam kết 1 trong các điều kiện sau:

– Là người tham gia đội hình quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quy chế của Bộ.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng