(GDVN) - vừa mới đây, Bộ GD&ĐT có Tờ trình Chính phủ về việc hiệp lực quản lí nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, câu chuyện này sẽ có khởi nguồn của nó.

trong thời gian qua, sự song trùng chủa quản giáo dục và giảng giải giữa Bộ cần lao, Thương binh và xã hội và Bộ GD&ĐT đã gây ra những bất cập về chủa quản, đi ngược với chủ trương thay đổi tích cực hành chính của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu cơ tăng tiến quan hệ lâu dài training nguồn nhân công.

========> Tham khảo thêm thông tin gia sư chất lượng tại: tìm gia sư dạy lớp 4

Nhưng với góc nhìn của TS. Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) thì trước mắt phải đáp ứng được sự bất cập trong Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

giả thử dựa theo Luật Giáo dục bây giờ và Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì bộ máy giáo dục Việt Nam sẽ còn những hạn chế? Vậy những hạn chế này là gì? TS. Lê Viết Khuyến cho biết:

Cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam ngày nay về căn bản không liên quan nhiều định hướng thiết yếu trong nghị quyết Trung ương 29 về cách tân căn bản, toàn diện giáo dục và tập huấn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đương đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng phố hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

PV: Thưa ông, cụ thể những giảm thiểu đó là gì?

TS. Lê Viết Khuyến: Toàn bộ máy không có sự nhất quán do khối Giáo dục nghề nghiệp được tách riêng biệt. Do chẳng hề là một bậc học nên không thể xem khối này nằm ở vị trí trên giáo dục trung học và dưới giáo dục đại học.

Ngay giữa các tay nghề sơ cấp, trung cấp và cao đẳng trong khối đó cũng không có sự liên thông thực thụ. Luật Giáo dục Nghề nghiệp quy chế muốn được dự tuyển vào cao đẳng thí sinh phải cùng lúc vừa có bằng trung cấp vừa có bằng tốt nghiệp THPT (hoặc đã học và đạt đề xuất đủ khối lượng tri thức văn hóa THPT).

Từ cao đẳng chuyển lên đại học lại càng không tiện dụng chút nào vì có sự khác nhau về cấu trúc chương trình đào tạo (do 2 cơ quan Nhà nước khác nhau quy định).

Không có sự hội nhập quốc tế về giáo dục và giảng giải. Theo Phân loại giáo dục theo căn cứ quốc tế của UNESCO (ISCED 2011 ), thì các trình độ sơ cấp và trung cấp ở Luật Giáo dục Nghề nghiệp không tương ứng với bất kỳ 1 cấp độ nào của ISCED2011.

Thí dụ như, đối với tay nghề trung cấp, tùy theo kỹ thuật học vấn (văn hóa ) đầu vào của người học, giả như người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) thì người đó chỉ đạt được cấp độ hai của ISCED (vì có thời gian giảng giải quá ngắn ), còn nếu người học đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) thì người đó đã đạt được cấp độ 4 của ISCED.
[center !important]TS. Lê Viết Khuyến. Ảnh Xuân Trung[/center !important]


Nhưng theo Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì cả 2 loại người học đều có cùng 1 kỹ thuật. bên cạnh đó ISCED2011 cũng quyết định tay nghề cao đẳng phải thuộc về giáo dục đại học trong khi theo Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì cao đẳng không được xem thuộc giáo dục đại học.

Không có sự phân luồng học trò sau trung học cơ sở cũng như sau trung học phổ thông. Việc rẽ nhánh học sinh sau THCS là lối đi vào “ngõ cụt” vì người học không có hướng học lên cho dù là cao đẳng, vì muốn học lên cao đẳng còn không thể xem nhẹ cả bằng tốt nghiệp THPT.

bởi vậy thiên hướng chung, như từ trước tới bây giờ, sau THCS người học đều cố đi vào THPT. Còn sau THPT người học thường có xu hướng đi vào đại học vì giả tỉ đi vào cao đẳng thì sau này sẽ rất khó học tiếp lên đại học (do cấu trúc chương trình ở hai trình độ này lại được 2 bộ khác nhau quyết định theo những định hướng khác nhau, rất khó liên thông với nhau).

Việc xã định cấu trúc bộ máy Giáo dục Việt Nam phải được dựa trên các cứ liệu gì, thưa ông?

TS. Lê Viết Khuyến: Có 3 viện dẫn cấp thiết đã được tiêu dùng để kiểu dáng lược đồ cấu trúc này là:

thuở sơ khai, những định hướng căn bản của nghị quyết Trung ương 29-NQ/TW về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và giảng giải đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, tiên tiến hóa trong điều kiện kinh tế thị phần định hướng thị trấn hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Giáo dục nghề nghiệp nên ở bộ nào?

(GDVN) - câu hỏi này vẫn chưa có lời giải, bởi thực tế câu chuyện xuất hành còn nằm ở những bất cập của Luật Giáo dục nghề nghiệp mà trước đó Quốc hội đã phê chuẩn.Thứ 2, những định hướng cơ bản của nghị quyết Chính Phủ 14/2005/NQ-CP về cách tân căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt nam công đoạn 2006-2020.

Thứ ba, Các quy luật cơ bản của Phân loại giáo dục theo các căn cứ quốc tế đã được UNESCO ban hành (ISCED 2011).

Thư ông, những năm trước đây Giáo dục Việt Nam có đặt kế hoạch thực hành phân luồng và liên thông học sinh? Hậu quả của việc không thực hành được phân luồng và liên thông này có tác động gì tới cơ cấu bộ máy giáo dục quốc dân và bộ máy giáo dục nghề nghiệp?


TS. Lê Viết Khuyến: Từ nhiều năm qua chủ trương thực hiện phân luồng học trò sau THCS và sau THPT đã được khẳng định trong nhiều văn kiện không thể bỏ qua của Đảng và Nhà nước.

Thí dụ như cơ cấu bộ máy giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục xác định sau giáo dục mầm non (dưới 6 tuổi) sẽ đến giáo dục tiểu học (5 năm), trung học hạ tầng (4 năm), sau đó đến THPT (3 năm) hoặc trung cấp giỏi, trung cấp nghề (3-4năm), rồi cao đẳng, đại học và sau đại học.

Việc phân luồng này có vẻ khá thuận tiện và phù hợp, nhưng trên thực tế chỉ đạo (ở cả cấp Trung ương và cấp Địa phương) lại mở cửa cho số đông học trò tràn vào luồng trung học phổ thông và chặn luồng học lên đối với các hệ trung cấp nhiều năm kinh nghiệm và trung cấp nghề (thể hiện ở các quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng), khi mà ở các nước, học trò học hệ trung học nghề vẫn được quyền học lên các bậc học cao hơn.

Kết quả là, theo Con số giáo dục năm 2010-2011, 81,1% học trò sau tốt nghiệp THCS được tuyển vào THPT, 9,86% gia nhập thị trường cần lao.

Chính tỉ lệ nhập học THPT cao đã dẫn tới hiện trạng quy mô học trò hệ trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề quá phải chăng so với quy mô sinh viên cao đẳng, đại học (mặc dù tỉ lệ nhập học đại học của Việt Nam vẫn còn ở dưới mức làng nhàng của thế giới), cũng như nhiều rối rắm khác có liên đới tới sự quá vận chuyển của các kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hàng năm.[center !important]Khung cơ cấu bộ máy giáo dục quốc dân của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hiệp hội vì giáo dục cho anh chị và Hội khuyến học Việt Nam.[/center !important]
Hậu quả của việc không phân luồng triệt để học trò sau trung học cơ sở là trong nhiều năm qua Việt Nam chỉ có được nguồn nhân công quá thấp kém về chuyên môn nghề nghiệp.

Vì không được qua training (mặc dù có bằng tốt nghiệp THPT) hoặc được giảng giải ở mức dưới chuẩn trình độ (như ở hệ trung cấp chuyên nghiệp), hoặc ở mức dưới chuẩn học thức (như ở các chuyên môn sơ cấp và trung cấp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp), hoặc ở mức vượt giai đoạn độ khoa học hiện tại của quốc gia (như ở hệ cao đẳng nghề).

Theo Báo cáo dò la lao động và việc khiến Việt Nam năm 2011 của Tổng cục Con số, trong tổng số hàng ngũ lao động đang khiến việc (từ 15 tuổi trở lên), có đến 84,6% không có tay nghề chuyên môn- công nghệ, 4% qua dạy nghề, ba,7% trung cấp giỏi, một,7% cao đẳng và 6,1% đại học.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng