Thiết bị dẫn nước (buồng turbine) là phần nối công trình dẫn nước của trạm thủy
điện với turbine và hình thành lượng chảy vòng tại cửa vào CCHD. Buồng turbine cần
bảo đảm những yêu cầu chính sau:
Dẫn nước đều đặn qua van một chiều lên chu vi các cánh hướng dòng để tạo nên dòng chảy đối xứng
với trục quay của turbine.

Tổn thất thủy lực trong buồng và đặc biệt là trong CCHD nhỏ nhất.
Dễ nối tiếp với đường dẫn của trạm thủy điện.
Buồng có kích thước giảm nhỏ và kết cấu đơn giản.
Thuận tiện cho việc bố trí turbine và thiết bị phụ của nó trong gian máy của TTĐ.
Áp lực tác dụng lên BXCT đều nhau để tránh m c.
Dựa vào cột nước và công suất của TTĐ mà buồng turbine có các kiểu: buồng
hở, buồng hình ống và buồng xoắn ốc với van bi.
Buồng hở là loại đơn giản nhất thường dùng cho cột nước H = 5÷6 m và đường
kính D1 < 1,2 m , giới hạn cột nước lớn nhất là 10 m và đường kính D1 = 1,6m. Sở dĩ có
giới hạn sử dụng trên vì khi cột nước và đường kính lớn thì kích thước của buồng rất
lớn, trục turbine dài và áp lực nước trên van cửa thành buồng sẽ lớn.
Buồng hở có thể làm bằng gỗ, gạch hoặc đá xây hay bằng bêtông
Buồng hở có thể trục đứng hoặc trục ngang và hở chử nhật hoặc hở xoắn. Buồng hở chữ
nhật dễ tạo nên dòng xoáy ở các góc làm tăng tổn thất cột nước. Để khắc phục nhược
điểm n ở.