Như tiêu đề mình thấy có trang này down game rất dễ. Hầu hết được up lên firedrive nên các bạn down sẽ maxspeed. Bây giờ chúng ta không cần phải leech link nữa.Bạn phải đăng nhập và nhấn "Thích" để xem được liên kết này.