Tình hình là chơi phần 2 hay wá nên mình tình phần 1 chơi tiếp [IMG]emoj/fb_frown.png[/IMG]fight) , tìm chưa thấy đâu nên hỏi mọi người ai có link game này share cho mình với, mình cảm ơn nhiều [IMG]emoj/fb-big-smile.png[/IMG]