đã chơi xong hết đúng 4 tiếng )

----------Auto Merge ---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:04 ----------

đang down Neighbours From Hell 2 ) việt hóa xong