Cả tài liệu công nghệ và tài liệu người mua đều là các văn bản viết. không những thế, tài liệu khoa học là các hướng dẫn bằng văn bản cho các thứ tự vận hành, bảo trì và sửa chữa cho các hệ thống khoa học hoặc các tài liệu về tiêu chuẩn kỹ thuật cho những ngành nghề khoa học, công nghiệp… nhằm chuyên dụng cho cho các kỹ sư, những nhà nghiên cứu và công nghệ viên… những tài liệu dạng này thường mang hàm lượng khoa học, chuyên ngành cao. mở mang hơn, tài liệu kỹ thuật bao gồm cả các tài liệu được tạo ra trong vòng đời của 1 sản phẩm hay một công nghệ, phần mềm, phần cứng hay 1 tiêu chuẩn khoa học, khoa học bất kỳ. chỉ tiêu của tài liệu công nghệ là để đảm bảo rằng người đọc hoàn toàn sở hữu thể hiểu được khoa học mà tài liệu này thể hiện và vận dụng những tri thức đó vào việc rà soát, sang sửa, bảo trì, áp dụng sản phẩm, khoa học đó... thông thường, một người chịu bổn phận tạo ra tài liệu ấy là một nhà kỹ thuật hoặc một người với nền tảng công nghệ phù hợp. Mặt khác, tài liệu người mua là hướng dẫn bằng văn bản cho những người sử dụng sản phẩm hay chương trình phần mềm hoặc vật dụng phần cứng nào ấy. Người đọc thường không cần có kiến thức kỹ thuật. Tài liệu các bạn trở thành đa dạng lúc máy tính cá nhân trở nên phổ biến vào đầu những năm 1980 khi những sản phẩm khoa học bùng nổ và thâm nhập vào đời sống của con người. Tài liệu người dùng là tài liệu được chuẩn bị cho các bạn cuối. bình thường, nó bao gồm: hướng dẫn từng bước vận hành, chỉ dẫn sử dụng, câu hỏi thường gặp, chỉ dẫn xử lý sự cố nhỏ, cổng thông tin hỗ trợ, những video chỉ dẫn. Tài liệu người dùng là một phần của khái quát sản phẩm được cung cấp cho người dùng cuối trong lúc tài liệu công nghệ thường không được chia sẻ nhiều ra bên ngoài. biên dịch văn bản tiếng đan mạch