cần bán 2 đĩa game xbox one
Madden 2015 và Dragonball xenoverse
giá 1tr5 cho 2 đĩa, ai có nhu cầu thì nhắn tin 01204518894
địa chỉ: Trần não Q2 (nếu nhà gần có thể giao hàng)