Cần giao lưu trao đổi hoặc mua các đĩa game củ mới ai co´ qua địa chỉ 120/13 trần bình trọng p2q5 mình giao lưu để chơi nha các bạn